Stikkord

Undervisningsministeriet har satt igång en nätdiskussion angående bibliotekstjänsterna. Undervisningsministeriet håller som bäst på att förnya bibliotekslagstiftningen och bestämma framtidens riktlinjer. Dessutom utarbetas ett program som närmare preciserar bibliotekens roll som garanti för enskilda medborgares fria tillgång till information.

Man kan kommentera bl.a. vilka tjänster biblioteken ska erbjuda oss i framtiden, för att det ska fortsätta vara lika populärt som hittills samt hurdana kunskaper och vägledningsförmågor personalen bör ha. Genom diskussionen önskar man sig hitta idéer och tankar till hur man under de kommande åren kan uppehålla och förbättra kvaliteten på bibliotekstjänsterna.

Diskussionen pågår till slutet av november och man kan delta på statsförvaltningens diskussionsforum. Kommentarerna och slutsattserna nyttjas vid förberedelsearbetet för riktlinjerna och lagstiftningarna. Resultaten presenteras på biblioteksdagarna i december.